Welkom

Bestuur

Organisaties

Uitslagen

Clubs bij ons

Busreizen

Lidmaatschap

Wat bij ongeval?

Clubkledij

Vierkunststeden

Foto-album

Last minutes

Downloads

Links

Privacy verklaring


webdesign door
Els Van Lierde

Stropkestocht te Sint-Denijs-Westrem.
Woensdag 29 augustus 2018


De Stropkestocht gaat door op woensdag 29 augustus. Dit jaar vertrekken we vanuit een nieuwe startplaats nl. de Sterrenschool Sint-Paulus, Oudeheerweg 3 te Sint-Denijs-Westrem, een 300 m verder dan de startplaats van vorige jaren. De bushalte van lijn 34, 35, 36, 76, 77 en 78 ligt op 50 m van de startlocatie. Er is keuze uit 7-13 en 21 km. Starten kan tussen 8 en 15 uur.

Alle afstanden vertrekken samen vanuit de start richting Gemeenteplein. Het vierkantig plein werd tussen 1895 en 1899 in het centrum van Sint-Denijs-Westrem aangelegd. We verlaten het plein langs de Kleine Gentstraat, waar 100 m verder de eerste splitsing is. De 13 en 21 km gaan de eerste maal rechtdoor, de tweede maal slaan deze, samen met de 7 km, rechtsaf. De 13 en 21 km gaan een eind verder links een smal paadje in dat ze volgen tot aan de brede toegangsdreef van het Kasteel Borluut. We volgen deze dreef met zijn majestueuze bomenrij linksaf, maar kijken eerst eens naar rechts waar we in de verte het Kasteel Borluut zien. We bereiken de Kortrijkse Steenweg die we op een veilige manier dwarsen en een kort stukje volgen. We slaan dan linksaf een prachtige lange dreef in, het begin van een uniek stukje natuur.

 

Het vormt één van de drie boskernen van het Parkbosproject, een multifunctionele groenpool van ongeveer 1200 hectare op de grens van Sint-Martens-Latem, De Pinte en Gent. In deze groenpool is ruimte voorzien voor 340 hectare oud- en nieuw bos, 200 hectare park- en natuurgebied en 500 hectare duurzaam landbouwgebied. Oost-Vlaanderen en in het bijzonder de Gentse regio, is bosarm en er heerst ook een tekort aan toegankelijk groen. Daar willen de zes betrokken partners bij het Parkbosproject (Stad Gent, gemeente De Pinte, gemeente Sint-Martens-Latem, provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaamse Landmaatschappij) iets aan doen. We bewandelen nu de eerste ontwikkelde boskern Grand Noble, rond het gelijknamig kasteeldomein. Het gebied is tachtig hectare groot, herbergt nog oude eiken- en beuken- bossen en omringt het gelijknamige Kasteel. In november 2011 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de gronden rond het privédomein Grand Noble. De eigenaars van het private kasteel Grand Noble en het bijhorende private kasteelpark stellen 58 hectare land- bouwgronden rond hun domein voor 99 jaar ter beschikking aan de Vlaamse overheid via een erfpacht. Deze gronden werden bebost met inheems loofhout en er werd een wandelpadaangelegd waarop we onze tocht voor een vijftal km verder zetten.

Na genoten te hebben van dit prachtig stukje natuur, steken we opnieuw de steenweg over. Vermits we deze drukke steenweg zo vlug mogelijk willen mijden gaan we door de rustige, groene en autoluwe Wallekensstraat en komen zo een eind verder, terug aan het gemeenteplein en bereiken kort erna de startzaal, die voor de 13 en 21 km stappers tevens de eerste rustpost is.

Zoals ik reeds zei is er na het gemeenteplein een splitsing, de 13 en 21 km stappers volgen nu samen met de 7 km wandelaars gezamenlijk het traject richting Afsnee, de volgende rustpost.

Langs de Maurice Dewulflaan worden de meer landelijke regionen van Sint-Denijs-Westrem opgezocht, waarbij het Duddegembosje zeker niet mag ontbreken. Na de brug over de E-40 gedwarst te hebben bereiken we langs rustige weggetjes de rustpost te Afsnee. Deze is in het vroegere schooltje dat nu dienst doet als cultureel centrum. Recht tegenover deze rustpost bevindt zich de romaanse Sint-Jan-Baptistkerk uit de 12de eeuw. Een monument op het kleine kerkhof voor de kerk herinnert ons aan de oorlogsslachtoffers van de eerste Wereldoorlog (1914-1918). Tussenin is er het veerpont dat wandelaars en fietsers tijdens de zomermaanden naar de overzijde van de Leie brengt.

Na al dan niet gerust, gegeten of gedronken te hebben scheiden de wegen van 21 km stappers zich van de 13 en 7 km stappers zich opnieuw. De eersten (21 km) maken een extra lus en gaan door de velden richting Leie, steken die over via een voetgangersbrug onder de E-40 en komen dan een tweede natuurgebied binnen. De wandelaars volgen er een smalle weg langs de zeer kronkelige Leie die zich door het groene landschap slingert en het natuurgebied Keuzemeersen omsluit, met aan weerzijden mooie vergezichten, enkel gestoord door het ritselen van de bladeren en het kabbelende water. De Keuzemeersen is een prachtig natuurgebied op grondgebied Baarle-Drongen. Het omvat ’s winters natte graslanden die nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Na dit prachtig en rustige stukje natuurgebied bereiken we opnieuw de Leie. Deze steken we dan terug over aan de brug onder de E40. Vandaar gaat het langs veldwegels en straatjes, deels verhard en deels onverhard, amper de naam straat waardig, tot de rustpost te Afsnee.

Alle afstanden gaan nu samen richting aankomst. Ik kreeg opnieuw de toestemming om jullie door het parkbos van het Sint-Camillusinstituut te laten gaan. Eenmaal binnen dit domein zal je een enig stukje verscholen groen ontdekken, met gigantische bomen en een prachtig kasteel. Dit is het voormalig kasteel “Hamelinck", ook bekend onder de naam "Kasteel Delbecque" en later eigendom van de familie de Ghellinck. Sinds 1936 is het Sint-Camillusinstituut er opgericht. Vooraleer het domein te verlaten kan je nog een blik werpen op de MG toren, die mooi tussen twee bomenrijen van het park de hoogte in reikt. Door rustige woonwijken met veel groen, en nog een laatste bosje komen we stilaan op het einde van de wandeluitstap. Maar vooraleer de aankomst te bereiken gaan we nog langs de Sint-Denijskerk en het kerkhof met de omringende muur. De Sint-Denijskerk en het kerkhof met de omringende muur. De Sint-Denijskerk werd uitgebreid in de 17de eeuw en weer afgebroken in 1845. Toen werd ze vervangen door de huidige kerk in neogotische stijl. Rechtover de kerk bevindt zich het statige Pastorijgebouw en door de Pastorijdreef komen we ten slotte terug aan het vertrekpunt.

Ik hoop dat ik jullie via dit artikel warm heb gekregen om de stapschoenen aan te trekken en zeker bij ons langs te komen op 29 augustus. Je zal overstelpt staan van de vele groenpartijen aan de rand van Gent.

Gerard, omloopverantwoordelijke

 

 

 

 


Florastappers Gent vzw - July 14, 2018
info