Welkom

Bestuur

Organisaties

Uitslagen

Clubs bij ons

Busreizen

Lidmaatschap

Wat bij ongeval?

Clubkledij

Vierkunststeden

Foto-album

Last minutes

Downloads

Links

Privacy verklaring


webdesign door
Els Van Lierde

De sportverzekering van Wandelsport Vlaanderen

Wat te doen bij een ongeval (vanaf 1/01/2022)!

Vanaf 1 januari 2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe verzekeraar. Er werd gekozen voor Ethias.

Onze sportverzekering: Wat wijzigt?

• De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid blijven in grote lijnen dezelfde als nu bij Arena NV, de vorige verzekeraar.  Enkel bij brilschade wijzigt er iets.  Brilschade wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is. Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; niet bij niet-leden.
• De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts.
• Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden.
• Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren)
• De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie hieronder.

Tijdens welke activiteiten is men verzekerd
?
De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd.
Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij de georganiseerde wandeltocht zijn ze ook verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een BBQ, een ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport.
De verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland. 

Wat dient gedaan in geval van een ongeval op een georganiseerde wandeling?

In eerste instantie dient nagegaan of het slachtoffer wel degelijk een inschrijfkaart (voor niet-leden) of een betaalbewijs (voor leden) kan voorleggen.  Indien deze documenten niet kunnen voorgelegd, kan de verzekering geweigerd worden.
Als aan bovenstaande vereiste is voldaan, bezorg je het slachtoffer een medisch attest. 
Bij leden: het slachtoffer vraagt een digitale ongevalsaangifte aan bij zijn/haar eigen club. Dit moet via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-document waar de velden kunnen worden ingevuld via de pc. Het slachtoffer vult die velden zelf in en stuurt het document door via de knop ‘verzenden’  (knop staat onderaan het formulier).  Indien men de verplichtte velden niet allemaal ingevuld heeft (staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt men een foutmelding en kan men het formulier niet doorsturen.
Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt het invullen niet. Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto van attest toevoegen kan ook).
Bij niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte voor niet-leden of verwijst het niet-lid door naar onze website waar ze zelf het formulier kunnen downloaden.  Bij indienen van de aangifte, voegt men ook een scan in van het medisch attest.

Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren.  We zullen ook steekproeven doen om te zien of de namen van de slachtoffers voorkomen in de scanlijst.
Bij een ongeval op weg naar de tocht (enkel voor leden) is het moeilijk om te bewijzen dat men op weg was naar een wandeling.  Hier kunnen we niet anders als voortgaan op de eerlijkheid van de slachtoffers.
Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch formulier te vragen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan toegevoegd worden aan het ongevallenformulier.

Er zijn geen papieren versies van de ongevalsaangifte meer
.
Het slachtoffer krijgt een mail met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling van het dossier.  Nieuw: vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd worden.

 Florastappers Gent vzw - January 12, 2022
info