Welkom

Bestuur

Organisaties

Uitslagen

Clubs bij ons

Busreizen

Lidmaatschap

Wat bij ongeval?

Clubkledij

Vierkunststeden

Foto-album

Last minutes

Downloads

Links

Privacy verklaring


webdesign door
Els Van Lierde

 

Floratochten 20 maart 2022

Na een onderbreking van twee jaar, om de jullie wel bekende redenen, zijn we op zondag 20 maart opnieuw present in deVierdeZaal, Driebeekstraat 2 te Gentbrugge. Dit wordt zoals in het verleden opnieuw de start- en aankomstplaats van de Floratochten. Voor de editie 2022 zijn 6 afstanden uitgestippeld nl. 6, 9, 13, 20, 24 en 30 km.
Voor de andersvaliden is er ook een omloop voorzien. Zij volgen de 6 km stappers maar we voorzien een ommetje waar nodig.

We hopen alvast jullie dit jaar massaal te mogen verwelkomen, eventueel met nog enkele te volgen coronarichtlijnen, maar het lijkt er, bij het schrijven van dit artikel, toch meer en meer op dat deze organisatie zal kunnen doorgaan.
Alle afstanden gaan door de groene pool ten noorden van Gentbrugge, nl. de Gentbrugse Meersen. De 20, 24 en 30 km verplaatsen
zich dan verder richting het groene en landelijke Heusden/Destelbergen.

Vanuit de startzaal vertrekken alle afstanden samen, om vrij kort erna het Rattendaelepark binnen te wandelen. Vele jaren geleden
was dit een kasteeldomein, waarvan de achthoekige traptoren het enige vervallen restant is van het kasteel. In de volksmond spreekt men hier van kasteel Vilain. Tot vandaag heeft dit park, nog steeds omgeven door een gedeelte van een oude omwalling, bijgenaamd de "Paardewal", zich ontwikkeld tot een bos. Bij het verlaten van het bos gaan we over het verhoogde wandelpad richting Gentbrugse Meersen. Op het einde van het Lieveheersbeestjes pad is de eerste splitsing. De 6 km gaat
linksaf richting Gentbrugge, de overige afstanden zetten hun weg verder langs het Dwergkerspad en komen in de Koningsdonkstraat uit.
In deze straat, enkele jaren terug opnieuw aangelegd met de alom gekende kasseien, is er kort erop een nieuwe splitsing ter
hoogte van het "Kasteel Coninxdonck" In de periode van 1507 tot 1826 werd het Kasteel bewoond door de familie van Baron de Thysebaert.
In 1793 wordt het geplunderd en in brand gestoken en in 1814 terug gerestaureerd. Nu is het in gebruik als feestzaal en
restaurant.De 9 en 13 km trekken de Gentbrugse Meersen in, terwijl de 20, 24 en 30 km wat verder in de straat rechts afslaan in de Jan Van Aelbroeckdreef om hun weg ,volop in het groen, via de Weverbosdreef verder te zetten richting Heusdenbrug. De Weverbosdreef leidde je vroeger in een rechte lijn van Gentbrugge naar het veer over de Schelde naar Heusden. Dat veer is nu echter verdwenen en werd erna vervangen door een draaibrug. Je kan de plaats van de draaibrug nog steeds zien aan het restaurant dat in het verlengde ligt van de Koningsdonkstraat.

 

De wandelaars gaan over de huidige Heusden brug en slaan dan meteen het jaagpad langs de Schelde in. Dat wordt gevolgd tot
aan de afslag naar de Kruisdreef. Langs rustige straatjes en groene stroken wordt de eerste rustpost in de Zandakkerlaan bereikt.
Na wat bekomen te zijn van de eerste etappe kunnen de wandelaars hun trip verderzetten. De 20, 24 en 30 km vertrekken opnieuw
samen en komen na enkele rustige straten in het Kollebloem domein aan. Dit was oorspronkelijk een vakantieverblijf van de
socialistische mutualiteit. Hier vond je een speelpleinwerking, diverse kampeerfaciliteiten, een jeugdherberg en zoveel meer.
Na verwerving door de gemeente werd het gehele domein ingericht als natuurzone en werd plechtig geopend op 26 mei 2013.
Het is een mooi stukje groene zone. In het domein is een leibandverplichting maar aan de voorzijde is een hondenlosloopweide voorzien.
De omlopen gaan dan verder langs rustige paden, straatjes en enkele goed weggestoken stukjes groen richting Damslootmeer.
De 20 km stappers gaan niet zo ver maar slaan ter hoogte van de Gaverstraat de Rendekensstraat in. De 24 en 30 km vervolgen
hun weg tot aan de voor hen tweede rustpost.

Deze is in het clubhuis van Zeilclub RBSC ondergebracht, die eigenaar is van het Damslootmeer. Dit meer is ontstaan bij de eerste
ontzandingswerken voor de aanleg van de E17 in de jaren 60 en heeft een oppervlakte van ca. 24 ha. Zij stellen dit privéterrein die dag voor ons open. Van harte bedankt hiervoor.

De 30 km stappers maken van hieruit een extra lus richting Destelbergen. Na een eindje stappen komen ze op het jaagpad aan de Schelde (nu richting Gentbrugge). Dat wordt een eindje gevolgd en ze komen dan via rustige en onverharde wegen aan in het Reinaert park. Rond 1843 werd het park in Engelse landschapsstijl met een typische serpentinevijver aangelegd. Op 14 juni 1898 werd het domein openbaar verkocht en toegewezen aan Theophilius Libbrecht, burgemeester van Destelbergen van januari 1900 tot 1924. Rond 1914 werd in zijn opdracht het huidige kasteel gebouwd; het werd opgetrokken in de voor onze streken zeer zeldzame Franse Euvillesteen. Op 1 juli 1975 kocht de gemeente Destelbergen het domein aan. In het kasteel zijn nu de gemeentediensten ondergebracht met aansluitend het Reinaertpark. Het park heeft ca. 850 m wandelpaden en bevat meer dan 500 hoogstammige bomen.


De tocht gaat dan verder richting Damvallei. Dit meer is ontstaan langs een oude verlandde Scheldemeander. Nadat in de
Middeleeuwen de Vlaamse bossen gerooid waren, was er niet genoeg brandhout meer en men begon het veen te ontginnen.
Het is nu een uniek natuurgebied waar het rustig wandelen is.
Na de Damvallei komen de wandelaars dan terug aan het Clubhuis van de zeilclub RBSC. Van hieruit vertrekken zij dan samen
met de 24 km stappers. De omloop gaat verder langs de rechterzijde van het Damslootmeer. Je hebt daar een prachtig zicht over
het meer en je wandelt er volop in het groen.

Kort na het verlaten van het meer gaat het verder langs rustige en onverharde wegen richting volgende rustpost. Onderweg voegen
de 20 km stappers zich bij de 24 en 30 km wandelaars en komen zo langs onverharde wegen en het vele groen, dat de gemeente rijk
is, aan de rustpost in de Zandakkerlaan. Van hieruit vertrekken de 20, 24 en 30 km dan samen terug richting Gentbrugge. Eens over
Heusden brug belanden deze wandelaars in de Gentbrugse Meersen, één van de groenpolen aan de rand van Gent. Na een eindje
komen de 9 en 13 km stappers erbij en verlaten samen de Zuidelijke Meersen. Kort erop splitsen de 20, 24 en 30 km stappers van
de overige afstanden. Ze gaan richting Noordbos en krijgen nog een mooie strook groen te verwerken vooraleer terug aan te komen
in de startzaal.
De 6, 9 en 13 km gaan nu via de recent aangelegde sportterreinen in de wijk Boer Janssens, langs rustige veldwegen, doorsteekjes
en straten naar de rustpost Kouterhof. Van daaruit maken de 13 km stappers nog een extra lus, richting Oud Gentbrugge.
De 13 km wandelaars gaan langs de kerk van Gentbrugge centrum richting Schelde, volgen het jaagpad en komen dan terecht in de Basijnwijk. Deze wijk is een uitstekend voorbeeld van stadsrenovatie. De Stad Gent investeerde enkele honderden miljoenen aan
onteigeningen en nieuwbouwprojecten om deze renovatie te realiseren. Aan het eind van de 20ste eeuw was dit een verloederde wijk. In enkele tientallen jaren tijd werd het opnieuw een levendige en gezellige wijk, waar het ook rustig wandelen is. De aandachtige wandelaar zal onderweg ook enkele mooie graffiti creaties opmerken.
Ter hoogte van het standbeeld van Louis Van Houtte, gaan de wandelaars richting Victor Begonia Park. Louis Van Houtte vestigde zich als plant- en tuinbouwkundige in 1835 in Gent en werd later burgemeester van de Stad. Hij had zijn planterijen en serres in dit gebied. Deze werden erna ingenomen door de Puntfabriek en het terrein bleef tot 1993 een industrieterrein. De Stad Gent herbestemde deze site voor wonen, werken en ontspannen. Waar vroeger de serres stonden van Louis Van Houtte zijn nu kweekbermen aangelegd, waar de bewoners hun groenten kunnen oogsten. Aansluitend is een parkje en speeltuin aangelegd. Het is er opnieuw een mooi stukje groen geworden, zeker het ontdekken waard!

Na de doorgang onder de spoorweg - let op de mooie graffiti - gaat de tocht verder door het voormalige metaalverwerkend bedrijf
Trefil Arbed, dat ook als een aangenaam park en speelruimte langs de Schelde werd ingericht. Enkele straten verder komen de
wandelaars van de 13 km terug in de rustpost Kouterhof. Vandaar vertrekken de 6, 6 andersvaliden, 9 en 13 km richting aankomst.
Ze stappen verder langs rustige straten, doorsteekjes en groene stroken. Vooraleer de aankomst te bereiken komen alle afstanden
samen en hebben nog als afsluiter van de Floratochten een mooi stukje bos (Noorderbos) te verwerken.

Noteer alvast deze datum in jullie agenda. Voor diegenen die nog niet te gast waren bij ons wordt het zeker een grote ontdekking
alsook een aangename en groene verrassing. Zij die reeds deelnamen kunnen dit zeker bevestigen.
Alvast bedankt voor jullie komst.

Tot dan,
Omloop verantwoordelijke van dienst,

Gerard

 


Florastappers Gent vzw - February 21, 2022
info